Jump to content

TRON: Legacy


Recommended Posts

"Greetings, program!"

post-355-1268352965_thumb.jpg

Following a tip off by family friend Alan Bradley (Bruce Boxleitner), Sam Flynn (Garrett Hedlund) - the tech-savvy 27-year-old son of Kevin Flynn (Jeff Bridges) - looks into his father’s disappearance and finds himself pulled into the same world of fierce programs and gladiatorial games where his father has been living for 25 years. Along with Kevin’s loyal confidante (Olivia Wilde), father and son embark on a life-and-death journey across a visually-stunning cyber universe that has become far more advanced and exceedingly dangerous.

post-355-066312300 1280611825_thumb.jpg

Official site

Flynnlives - the ARG site!

Teaser Trailer

http://www.flynnlives.com/media/video/0xendgame.aspx

Main Trailer

480p trailer

720p trailer

1080p trailer

Olivia Wilde looking fabulous

post-355-1279465565_thumb.jpg


MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMWMWMWW
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWWWWWWW
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMWWWWWWWWWNNNNNNNNHHHNHNNHNWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMWMWWWWWWWW
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWWWWWWWWNNHHHHNHHHHHHHHHHNWNHHHWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMWWMMWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWNKKKHNNNNWWWWWNNHHHHHHHHHNWNWWMMMMMMMMMMMMMMWMMWWMMWWWWWWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNHKQQQKHHHNNNWNWWNNNHHHHKXSQKDHNNWWMMMMMMMMMMMMWMWWWWWWMWWWWWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWNWWWNHQQKHHHHHHHHHNNWWNHKHDJYSDDHKHWWWWWMWWWMMWMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWMWWWNNWMNNNWMMMMWMMMMMWMWWWNWHKNQD5jJ6S6DWWWWNNWNWWMMWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWHHHKHWWWWWWWWMWWNWWWWWMWNHKHNHHHNNHQ6jSWNNNNNNNWNKKHMWNHHWWWWWWWWWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMMWWWWWWNWWNNNHHWWNWMMWWMWWWWWMWWWWWMMHDKKNNDQKKDJJ5KSiiHMNHHHQQQKKHKSDKHKKWWWWWWWWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMMWWWWWWWNNHKNWMHQNWMMMMMMWWWWWMMMHXSQHNNQY5HNHNWWWWX6HYjWWQKNHHHKKHKQDDDDDQNWWWWWWWWWWWNWW
MMMMMMMMMMWWWWNWWWWWWNNHQQNWMWMNKHHHNHKKSS6DHHHMKJXWWHHNHNMWWWKHWKKMWWWNKKKKKQDKKXij5jKMWWWWNWNWWWWW
MMMMMMMMWMWWWWWWWWMWNWWXtSWMWWMHQQQQDQQHHKHNWNDSKNKKDQHNWWWMWNWWNNWMWNNWWWWWNNHHHKH6!=cSKHWWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMWWWWWWMWMMMNDSDKWWWWWWWMMMMWMMMNHQDXDDXSSKWNHHKHNHKNWNNNWWWWMWWNNHHHHHKKKNH!>+=WMWWWNWWWWW
MMMMMMMMMWWWWWWMMWWNHHQQHNWWWWWWWWWNHHHKQDXXXDQQHWHKQHNNWWNNWWWWWNNWNWMWWWWWD6SKD5JJ6MS''iMMWNWWWWWW
MMMMMMMMMWWWWMWNKKHWNKKHNNNWWHHQKQKQKKKKKQDSSSS65Y566SSDHKHHNNNWWWWWHHWMWMMWWWWKSY>;YjDX'!HMWWWWWWWW
MMMMMMMMMWWWWMWWWKDNNKKHHHWKY6SSS5JSDXS6SYJYYJictJYYYJ5SSDDQHHHHHHNNWWWMWWWWHNNWWKj+=DDQQcJWWWWWWWWW
MMMMMMMMWWWWWWWMNDDNHQKHHNHcjj=++j6DX5t5Yt==jJ6S55JJtJYY65SDDQQKQQQHWWWMMWWWNNNNWWW5j6YDDXKWWWWWWWWW
MMMMMMWWWWWWNWWWKHWNHDQKKHt>++=jt6SSJtJ5t++===jY56SXXXS5JY56XDDXDQKQHWWMWWWWMWNWNNWMHSKNKHWWWWWWWWWW
MMWMWWWWWWWWWNHNMWDQQDDDHKc=ijjjYYYJtji==i+>+=iijjjJ5666SSSSSXDQDDQKKNWWWWWWNWNWWQJ5QMj:KMNWWWWWWWWW
MMWMWWWMWWWWNNWNHNWHJtDQWH=++=J6555Yj+>>=====iicctJttjtJ5SSSXDXDDQQKKHHNWWMWHKHNHHWNNWHc!HMWWWWWWWWM
MWWWWWWWWWWNWWWNWWWKj!>DHJJjtXS6SSi:!>>+>i===i=cJYjtYYJY566SXXDDDQQKKKHNKQHWHDXKNHHKHHDHDDWWWWWWWWWM
MMMWWWWWWWWWWHHHNWNKY=iWS:>JS5Ji>;!!>!+=+=cciiiiijtJYtJ6S66SSDDDQKDQQKHNSj5SXQ6+cQHQSXHMNKNNWWWWMMWM
MMMMWWMWWWNQQNWWNWWKt=cjJXSj=!!>!!>>+=====jtciccicjJJ566SSDDDDDQDDQDKHKKKNQDX5SKj;SWHWWWWWWWWWWWMMMM
MMMMWWWWMWNNWMMWWWNXJji==>!!!;;!;!!!!>+==++icijjcccctttJY56SXDQQQQQQQKHQKWWHWHDKWWH5DNWWWWWWMWWMMMMM
MMMMMWWWMMMNHKHNWWHD5Jci==+!!!;!;;!!!!>>>>>+iccjiiiijjjjttY5SXXQQQQKHHKKDHMWWWWWHNWX5NWWWWWWMMMMMMMM
MMMMMWWWMWWWWWWWWWNQYjjic=>!;;!!!>!!!>++>=i+=cjccc==cjcjjjJ6XDDXQKKHNWHHHHWMWMWKKQJJSHWWWMMWMMMMMMMM
MMMMMWWWWWWWWWWWNHNQSJici+>!>+=ictJYJtjc=i===ic=cci+=cjtY5666XXSQ6j' tWHHWWWMMKYSXDQQHNWWMMMMMMMMMM
MMMWWWWWWWWWWWMMWWNDYccjjjjttttY5JY55YJtjc=+!>++>=i>!=cjtJ566SXQDSXSc~ >KDDWWWHQHNNHWWWWWWWMMMMMMMMM
MMMWWWWWWWWWWWMMWNHSj=cjcjttJtjiiccjjtJtttjci==++ctjccjttttji=+=cJY5XQc .YHKWQ5HWHHMMWWWMMMMMMMMMMMM
MMMMWWWWWWWWWWWWWMKc=cjjtJjci+=j5KWHD5tt665JJc>+j56SS5SSJYXHMMHSYttY566; ~=SQS6QHWNWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMWWWWWWWMMHDKNWMSicjji+>>=6NMWMN5MHQWMNKHXtc+!jSDKHHWMMNHMSQMWNWNJjYSi..:>YS6DHWWWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMWWWWWWWMNQQKKH5ijtjcjY66j>+==icijJJY65Jcjc>>cYXHHWHS5YYJjjJYJ5SHNHKY:'~>J5QKHNWWWWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMWWWWWWWMWHKDQHYcjjci+>+=iiiicjjtJjjjjccji!~!+tJDHHHNHKX6YJY6SSXXXSj!::'!YtjQWWWWWWWWMMMMMMMMMMMM
MMMMMWMWWWWWWKSSQQ6jjjjc=+!;>=jtJtttjj=!!!==!;:;+jJSXQHHKHHHHNNHKQDXDSj!~:~:tSJSMMWWMMWWWMMMMMMMMMMM
MMMMMMWMWWWWWKSSDKXJtjjci++!;!>+=iijci=+++!!!!!:!c6DXSDQKHHKQ5JJJJtJ55jii!;!DMDYQNWWWMMWWWMMMMMMMMMM
MMMMMMMWWWWWWKSXKDS5Jtjji=+>!;:;;!>==>!!!>>!!!!;!i5DHKX6t+=t5JtttJtJYSJ=tYitQQHXXWWMWWMWWWWMMMMMMMMM
MMMMMMWMWWWWWHDS6S5YYJtjc=+>>!!!!>>>!;+i=+++>!;;>=JSQHHHNKt+!!=iccjYYY6JcJtjDDcjHWNNWWWWNNWMMMMMMMMM
MMMMMMMMWMWWMWQXS5565JJjc==++++>>!;!==ci!;;!>!;!++cJ6XQQX6Jc==!;!+icjJY5JtYJ5SSJ6QNHNNWWWMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWWNNWNKDS5SS5Jtci====>>!!=iijJJ=>>!!!!>!!>=jtttJ55jii=+!+=cjttJ5Y5Y5SQQHNWWWWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMWWWNHNWMNKQX6YJtjcii==++cccj5J=!+c5Yj+>>!>+cYXXSSS6Jcci++=cttJ556S5XHWMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWWMWNWWWWWWWKS6YYJjjjjiiJtjJ5JcctjcjjJJc===YSSSSXDDXS65YJjcjtY65Y565DWWWMWWWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMWWWWWWWWWMHX6Y5YJttjt66JJYJicii=i===ijctJtYYJ65565566YY65tt6XY5X6XHNWWWWMWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWDX6Y55tcJ5YtJJtjji======++>!>+ictJJJJYYJJJtJt5Yj5S5SDSXKHNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWNDSYtYYcjYYtjSWMHYi=+==+ci+====i+=+=ijXMMXtt56jjS65XDKWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWWWNWWWHDS5JYtijYJtYY5QMMNYj=!~. '~':>+cJXWMMWXYJYSti55JSDQNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWHDSYJYj+cSXJ=>++=YKMMMMMMMMMMMMMMMWNQ6566SJiY6YXDDHWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNNWWHQXYJJjctJj=++=+==+=JJ5KHNWWMWWHQD655566YiYS5XDHWNWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNHHKQSYJJjcjjj=+>+>>!>+++===+=iJJYJJ5556YJcYXSXXKMWNWMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNNHQQX5Jtccjji+>>>>>++>!;;;;!+=icjYJY565t6XSDSDNNNWWWMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNHKSSSYJjcci=++>>>!!!!>+>>+=++=icjJYY55SD6SDDKWWWWMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNHKX56SYJjjji=+++++>!!!>++>>>+==ctJY5566SSSDDKWWWMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNHKX5JJ56Jjjc==++==+>>>>>+===icjJYY5S6556SDDQHWWMMMMMMMMMMMMMMWWWWMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNKKD5tjjJSYjjjiii=====+>+++cJ5S666S6J555SSXDKWMWMMMMMMMMMMMMMMWWWWWMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWNKQQSYtjcccYJjccc=cici=+=++>=jYS65S6JJt5SSSDQHWWMWMMMMMMMMMMMMWWWWWWMWMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWNKQHQ6Jtci===J6Yjjccci=++==!>=ijJJ6YjJ5YYY6SDQKHWWWWMMMMMMMMMMMMWWWWWMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWWWWWNHKDQNSYJji======t5Yjcc+==+==++>=icjJYYtjJY5SSXDKHWWWWWWWWWMMMMMMMWWWWWMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMWWWWWWNHKDDSDN6tJji=+++>=iictY5Jti==++=ccj5YjjcccjJ56SSKNMNHNNHHNHNWWWWMMMWWWWMMMMWWWWMM
MMMMMMMMMMWWWWNNHKQXSX6J5NDtttc==>>>>>+====cjttJttttjc==ii==jjjJ6SKWWWNHNNHKQQQQQHNNNWWWMWMMWWWMWMMM
MMMMMWMMWWNNNHKQQDS65Y5tjYNXjcc=++>>>>>>++++++++=i==ic==+====cjJ6HMMMMNHNWKXS66SKHKHHHNWWWWMWMMMMMMM
MMMWMWNHKKKKQKQXSS5YJJYt=i5HDjci==++>!!>>>>>>>++>>>+++=>+++=icjJQMMWMWHNWNKXSSQWHKKHHHNNWNWWWWWWWMWM
MMMWHKQDQQQQDS65Y66JJJtji!~JNXJc===++>>>!>+>>=+++>++++>+++=iijt5HMWWMWQQHDXQKWWHKHHHHNNHHHNWWWWWWWWW
WHQQQQQDDSSSXS6YtJ5YJtjjjjY5566Y6Jj=++>!>!!>>>=+>++==++++=iijtYYQMWWMHjiJHHHWNKHHHHHHHHHHHHHNWWWWWWW
QQQDDDXSSS655SS6JtY6Yjttjjij5SX5jj5S6YJtjjjcjtYSKNNWWNKX5tjjJJ5JSWMWMMi. tWHHHNNHKKHHKKHHHHHHHNWWWWW
DDDDXXXXS66YJ6SS5ttY56JJYJtcict6X6c!!iY6DKHNWWMWNNNNNWNNWWKSYJYY5QWWWMMDSDKNWNHQQHHKQKKKHKHHHHHHNNNW
DXXXXXSS655YJJ665JJJJ5S6Y5Ytcci=ctYtjJY65jjJSHWMMMWWNWWWWMNQS5Y56DNWWWWMMMWWHDQKHKKKQQQKQKKKKKKHHHHN
XSXSSSS55YJJJJJ6S656565566665Jjcc=+cYJjJXj;!!!!!+jYDWMWWWWMHXXQNWMNKHWMMWNKDQHHKKKQKQKKQKQQKKKKKHHHH
6666Y566YJjcjjtJJJJYJJYJtJY56YYYtjci=+=jjjc=!;>i>:;>>iDWWWWWQDX65YJY5Y5DHDQHKQQKQQQQQQQDDQQQQKKQQQKK

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMWMMMMWMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWWWMW
MMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMWMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMWMMWMWMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWMMMMMWMMWMMWMMWMWMWMWMWWWWW
MMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWMMMMWMMMMWMMWMMMMMWMWMMMWMMWWMWWMMWWMWMWWMMMMMMMMWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMWMMMMWMMWMWMWMWWWWW
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWWWMWMMWMMMMWMMWMMMMWWMWWWWWWWWWWWWWWMWMWMWWMMMMMMMWMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMWMWMWMWWWWW
MWMWMWMWMMMMWMMMMWMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMWWWWWNWWMMMWWHKSc++=cjtttJJJJJjjiiic>+==ccYKHWMMMMWMMMMMMWMMMMMMMMWMWWMWMMMMMMMMMMMMMWMWMWMWMWMWMMWWW
MWMWMWMMMMMMWMMMMWMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMWMMMMMMMHDY:'..!JQDJ=>;~~'..........'. . .'..'''~~JWMWWDYJYSWWWMMWMMMMMMMMWMMWMMMMMMMMMMMMMWMWMWWWWWMMMWMWWW
MWMWMWMMMMMWMWMMMWMMMMMMMMMMWMWMMMMMMMMMMWMMWHJ+~ .':t56=~..~'.'''''. ...:!+ttSDQKHNHHHKDDX65JjJSHWMWNXSSDHMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMWMWWWWWMMMMWMWW
MMWMMMMMWMWWMWMMMMMMMMMMMMWWMWMMWWMMMWXY=>!:~:tYY>:' .. .':...+cSHWWHKKQDDKHHHHKDXSSS666XXSXXXKKNHHWHD56XHWKXKWMMMMMMMMWMMWMMMMMMMWMWMWMWMWWMWMMWMW
WMMMMWWWWWWMWWMMMMMMWMMWMWMMMMMMNDi!!cJ5XDHKDJ..:....'' ..~YQKNNHNWNHKHKHHNNNWNNWWWWWMMMMMMMMMWWWKDDXSS65SSXDHHKSSKDXKWMMMWMMMMWWMWMWMWMWMWWMWMWMWWMMW
WMMMMWWWMWMMWWWMMMMWMWMWMWMWWHHNWMMMMMWHHNNMMWMXi~'. +tDMMWNKHNNHHHSSDHWWWMWMWMWWMWMWWMMWMMMMMMMMMWWHKKKQXXSSSXSSDHHKXXDQMWMMMMWMWMWMWMWMWMWMWMWWNWMWW
MMMMMMMMMMMWMMMWMMMMWMMWHKNWMMWWWHKHNWMMWMMMMWSSDWWMMWWWHHHHHQSSXDHWMWNWWWWWWWWWMMWWWWWWWWMWMWMWWWMWMMNHKKHKDDDQQQDDDXSDDQDDKNMMMMMMWWMWMWMWWWWMMWWWWW
MWMMMMMMMMMWWMMMMMMQDQMMMMMMHKQWMMMWMMMMHKQHNWNNWWNNWNNHDSYSXXcYS6Y6JJJJJYJJJJJ56SSSS5SSSSXDXXXDQKQQQHKNNWQDKKQXXXDQQDDDSSSSXXSSDWMMMMWMWMMWMWMWMMWWWW
WMMMMMWMMMMMWWWWKDXWWWMMMHDDWMMMWWMMWKDDNWWWWWWWWKHNNHQXDDD65+;!!!;:'~:::;~~~:::!!!;~~!!!>>=iicjctjjtJY55X5SHKHKKQDXXXDQDDDDDXXQDDHWWMWMWMMMMMWWMWWMMM
MMMMMMMMMMWWWYJ66YJj=!:~'':!=ct6XQDQNMWNWWNHNNNWWMMMMWWMMWMMWWc:.~~'..'. ...... ..''..............'~~~.:!++=DQQQQKKQQQQQDDDDDXSSSSDQKWNMMWMWMWWMMWMWMW
MMMMMMMMMMWWWWWWWNDj>+JSDHNWMMMWMMMMMMMWMMWMMMWWMWMMWMWWMMMMMWWWMHQ= ' . ........ .. ...'~~'~~~':KDKQQDDQQDDDXDDDQQDQKDXXSXQNMNKWMMWMWMWWWW
MMMMMMMWMWMMMWWNHDXHWMWWMMMMWWMWWMWWMMMMWMMMWMMMMWMMMMMMWNNMMMKQKDDMDc!!;!!;:~~'''.. ..... ..''.':~~XXDQDDQXDDXDQSXDDDQDXSSXDDSYNMMHNWWWWMWWWW
WMMMMWMMWMWWWMWQXQHHNNWWWWWWWWWMWMWMWMMWMWMWWMMMMMMMMMMMDi.~'...'.. .~Jc .~;>+:' .'~~~~~~~~:;!!!!>=====+>;;tDDDDDDKQQDDDDXDDDXXKDDXJ!jJQNMWWHWMWMWWWWW
MMMMMWMWWWWWWQS66SXDDKHNNWWWWMWWMWMWMMMMMWMWMMWMMMMNM6! ~. .. .. .'.c+ ''>5SSSSXDD6Yt>:!;!>+=!>=icYSDDQQDQDQQQQQDDDDDDXDDKXJ=+5KXDDQDS5KNWMWMWWMWW
MWMMMWMWWWWWW55656SSXDHHHWWMWWWMWMWMWMWMMMMMMMMMMNWMX ~ '. .. ...... . .': '>YJ5SXDKHQHHHDDDDQKKQDDKDQKKDQDDQQKQHQDDDXXXSt=;>YHKHKXDKHKX65DMMMMMMWM
MWMMWMMWWNWY>itJtJY56SQQKKNNWWWWWWWWWMMMMMMMWMMMWWj . . . . . .. .. '+> '. ~=6SSXXXDKKKKKKKQKQDDQDDDDDQDQQQQQQQKQDQHQ:i6MNHHHHHHHKQQQKDHMWWWMWWW
MWMMMWMWWMJ:!+>+iciJY66SDKKHHNNWWMMWMMMMMMMMMMMMW . . . . .. .. J! ' :=YDXDDQHKHKKKHKQDDQQQQQQDQQKHHKQQKKQDDDHMHWWWWNNNHKQQKKKKQHHMWWWWW
MWMMMWMMNM!:;!!>=icijt6S6DDQKHHNNWWWWMMMMMMWMMMH5. . .. . . . . ....'!K5 . .'SXDXKQQKKKHHKKQQKKKQQKQQKKHKDQQKKKDQHHNNNNWWWWNHNHQQWMMWMWHWWWWW
MWMMWMWWWN~::''':!+=cccJY6SSDDDKKHHNWWMMMMMMWWK= .. . . . .... .''';SHJ. ~=S6SDQQQQQQQQQKQKKKKKHHHHHDKKKKDQKKHNNNHHNWWNKHNWWHNHNHDYKMNWW
WMMMWWWWMS~~~'~~'~~>>>ijtjJY6SXDDDKHHNWWMWMWWWi ... . . . .... .''.'~':~MNM= .:=YXDXDQDDDDQDQQDQQKQQDQQQQQQQDQKKHHHWWWWNHHWWHQQ55JcjcYQHWWW
MWMMWWWWWJ:'~''.~~~:!>!+ijjttY5SXXDQQKHHNNNMNW~ ... .. . . .... .''.'~~~+>HHNNS~ ';5DDDQDXDDQDKQDXDDQQKKQSDDQQDDDQKHHNNNNHQHDD5tjcic>!>HHDMNW
WWMMWMWNWc'''..'~:~~~~!!!=iccjjjJ5SSXDDKKHHHHQ .. . .. . .. .'~:::!!>=jKKHNWc. .~!>=cjjtJ5SSDXSXXQDDDSYSSSDXXKKNHHNWNJi=+=i+++>;;~..JWKNMM
WWMWMMWWWi~...''~~''::!!;>++>+==ccjjtSXDQQQXDJ .'tSKHWWQ~ . .. ...~:>!>ijJ:QDDDDHHJ . ... . . ;j6YXDHHHHKKHHHNWNHKKHHD!...5WDWW
MMMMWWWWW='..''''~..'~;;:;!!>!!+=+===jJJ6SS66c':ijt6KHHHS~ . ..':~iijjj6'DSX6XQKK;~. ... .... ..~j65SXHNNHKKNNNHQHKHD~ . . ~HSHW
WMWMMWWWNi'........ .'~~~:;:~'''':+>+>+iiicji:':~.~!!+=j=; . . . ..~::cjtYYS'66Y56SSScJYYJtY55JtjjjjJJJYJj=>~ .~cJY5HKHHKHHHHKHKN6.. . jSKW
MWWMWMWNW5... ... .....''~~~~~'~:~:;~::!!>+>;.~!..'.'~';~.... . >ttJ55DDX+5YjJtJtjjSDDSSXKHNWNNHWWNHHXjjYJ>... ~JJJKKKKKKHHHHKK5=K: .!SSW
MWMWMWMNWD... ... .... .~'''''~~'::'~~~;!>!;~...:~:~..~~.. . ..=Y6DQDHH5cJjijci==SHDDDDjJDHNWWMWWWWMNMS6Sj. '.. cJcXQQHHKHHKKQQXiW+ ... =SSW
MWMMWMWWMN'..... . . ............''''::'~~'~~~. ........ . ...6DKQKQNDc6+=!>>+;=DDDDDXDS=;=tJSDQHHHWWW56S!'.''. ' 5QQKKKHHKDDQDj= . .'.'=SDW
MMWMMWMMMMj~'. . ............'~~.'.'''... . ... .. . >HNWNWNHJ+;;!+;~tDQDXDDDDDXQDJ+;:;!>+=jjtYDDSi:.'~ ~jDQQDDDDDDQQQDS+. .''~>=6SKN
MWMMMMMMWMS;'. . . ........ ........''..' . ... .'JNWWWWWD+j~;;;!tQXQXDSDXDDDXXDQD=!;;;!>+>5KDXQJ!~:JSDYSSXDDKDDDQXSDS~~~~!+ic6YHW
MMMMMMWMWMN6! . . . . . . .. . ..... . . . . . .!SWHWWNWWcj!:~>DHKQKHHHKKKKQQDDQQQDDQ6j=!!iQDDDDXSi;i=+DDDDDDQQKKKQDXXXKStSD5JSYMW
MMMMWMWMMWMND' . .... . .. . ....~DHHWWWWQj+:!YKHDKQQQKKHQKQDDDDQQQQDHKDXDQXDQQDKQDKScJJS66SSXXKKQKHKKKQQHQSNMjS5KWN
MMWMWMWMWWWWN=.. . . . . .. . ...~:6HKNHMWS!~!jXKKQKDDDDDDQQHKQHHHNNHKHKQQQDDD6XSS6Y555Jiij+>=>>+i=>!;!::~:cXHWNtScMWW
MMWMMWMMMMWWWNS+... . . . .. . ...... '+DDDHWHWWY~=jj=jjttjjY655666666SXDDQKHHNNWWNNNNWWWMMMMWM; . . '''~:.~'~:;QMWW5j5=tWWW
MMMMMMMMMMMWWHNW5! . .::~;t5YXSSQQHHHD!.+MWWWWMMMMWWMMWMWWWWWMWWMMMWWMWMMMMMMMWWMMMMWWNW!.. ...'..~;:5HWWNXjJY=jNWWW
MMMMMMMMMMMMWMWWMQj.. :cSHHKSKNQHQj:.>6NWMWMWMWMMMWMMMMMMMMWMWWMMMMWMWMMMMWWMMMWMMWMWNWN!~. ..'''.~:ici>!+=ci=KMWWW
WWMMMMMMMMMMWMWMMWNKJ! .. . .!JWNWWWWMWMWMWMMWWWMWWWWMWMMMWWWWWWMWMWMMMMWMMWMWWWMWM! '.......'~~:!>!>+!!MWWWWW
WWMMMMWMMMMMWMWMMMMWWWS=. . . ...'cMMWWWMWMMMMMMMMMMMMMMMMWWMWMMMWWWWWWMWMWWMMMWMMWWWWWWWWMNt.''....~~~:;>>>:5WMMMMMW
WMWMMMMMMMMMWMWMMWMMMWMNQ; ...'~6WNWWMWWMMMMMMMMMMMMWWWWWWMWMWMMWWMWWWWMWWWWMMMMWMMMWWWWWNMHMj..'''~~~;;;!;:KMWWMWMWW
MMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMWWMMW5>. . .. .. 'iKWWHNWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWWWWWMWMMMWWWMMMMWMMWMMWMMMWMWWWWWWWMWWJ+;~'~:!iDNMWNWWWMWMW
MMMMMWMWMMMMWMMMMMMMMMMMMWWMWWWMNKj; . . . ..... .'jSKNHHNWWWWWWMWMWMWWWWWMWMWWWWWWWMWWMMMWWWMMWWWWWWNNHHHKKQQQQDDXSSS665YY55Jt6XSSDKWWWWMMWWWWWW
WWWWWMWMMMWWWMMMMMMMMMMMMMWMWWMMWWMMMWNHSYt====iiJJJ5KHHNHHKQKKKKKKKKKQDDDXXXSSXXXSSS6656YYJJJJtjjttttjjjjtJJYYYYY5YY6SSXXXDDQQKHKQHNWNWWWWWWWMMNWWWWW
WWMWMWMWWMWWWNHHHHHHKKQDDQQQDSSXSS65Y555YJJttjjcjjjjjjjccjcjjJJJJJJJJJtjjttttttjcccjtjtttJJYYYYY556SSXDDQKHHHHHNNNWWWMWMMMMMMMMMMMWWWWWWWMWMMMMMMWMWWW
WWMMMWMMMMMMMMMMMWWWWWWNNNWWNHHKHKKKQDDDDXXDDXSSSSSSS6656SSSSDXSXDQDDDQHHHHHHNNHNNWNNNWWWMMWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWMWMWMMWMMWMMWWMMWMMWMMWMMMMWWWWWWWMWWWW
MWMWWMMWWWMMMMMWWMWWMWMWWMMMWMMWMWMWWMWWWWWWWNNWNNWWNNNHNNNHHHWWWNNNWWWWWWWWMWWMWMWMMMMWMMWWMMMWWMMMMWMMMMMMWMMMMWWMWWWMMWMMMMMMMMMMWMWMMWWMMMWMMWMWWW
MWMMMMMMMWMMMWMWMWMMMMMMMMWMWMWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWMWMMMMMMMMMMMMMMMWMWWMMMWWMMMMMMMMMMMMWMMMMWMWMWMMMMMMMMWWWMWWWWWMWWWWWWWMWWWWW
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMWWW

Link to comment
Share on other sites

Y'know, there are probably people who would say that a film with the premise of Tron, but made in 2008, shouldn't really look like that and should be 'upgraded' to fit in with the technology we have now or something, but those people can go and shoot themselves in the head. I really couldn't care less if this even has a plot or anything. Just a couple of hours of Tron-vision is enough for me.

Link to comment
Share on other sites

Keep in all the stuff about "he is a uuuuserrrr" and all that lovely 80s neon and you can't really go wrong.

The thing about the original Tron was it traded on the mystique computers had at the time, they were just becoming popular and yet people didn't have enough knowledge of how things worked.

Link to comment
Share on other sites

Keep in all the stuff about "he is a uuuuserrrr" and all that lovely 80s neon and you can't really go wrong.

The thing about the original Tron was it traded on the mystique computers had at the time, they were just becoming popular and yet people didn't have enough knowledge of how things worked.

Yeah, it's mentioned in the documentary on the DVD that one of the big problems the first film had was that the audience had no idea what all the computer jargon was about, so the film became nothing but a series of baffling futuristic images. I guess if they updated all the jargon and whatever, they'd be having the same problem all over again.

Link to comment
Share on other sites

Is that footage purely test footage or something intended to be in the movie?

I'm guessing that, since they've got Jeff Bridges in there, that it's actual movie footage.

Unless they've just taken footage of Bridges from other films and integrated it into the scene.

Link to comment
Share on other sites

Although this seemed to come out of the blue there was an article on the internet from september of last year that said that this sequence was to be made, here's that part.

When making the original, in order to convince the studio to take a chance on a first-time director, Lisberger shot a test reel, financed by the studio, involving the deadly Frisbee battle. In a case of historical synchronicity, sources said one of the things Kosinski will be doing is working on a sequence involving the movie's Light Cycles to work out his vision for the movie. Sources also said visual effects personnel, for many of whom "Tron" was an inspiration to enter the business, already are jockeying for pole position to work on the sequence.
The fella directing it is Joseph Kosinski who directed the mad world gears of war ad and also the halo 3 starry night ad, he's also a protoge of david fincher. Interesting stuff.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Tron 2.0 did a fantastic job of updating the visuals of the computer world, & even managed to include more up-to-date things like Internet & PDA's as well as some unseen aspects of that world like corruption & reformats. The plot wasn't bad, & I loved the references to the original film & the part set in the old ENCOM system, but the ending fell a little flat for me.

I would hope that a new movie might have better plot than that.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Daft Punk are doing the score:

French electronica duo Daft Punk has been signed to write the original music score for Tron 2.0, Walt Disney's upcoming sequel to the groundbreaking 1982 animation cult hit which was scored by electronic music icon Wendy Carlos. Daft Punk's members Guy-Manuel de Homem-Christo and Thomas Bangalter have been involved in various films before, but Tron 2.0 will be their first complete feature film score. The film, scheduled for a 2011 release, is helmed by Joseph Kosinski and will feature Garrett Hedlund, Olivia Wilde and Beau Garrett. According to industry news reports, Tron 2.0 will play as the "next chapter" after the first film, with Wilde starring as one of the heroes trying to help fighting the Master Control Program, the evil intelligence protocol that was the nemesis in the 1982 film. The assignment of Daft Punk to score Tron 2.0 has been confirmed to Upcoming Film Scores by Walt Disney Pictures.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Use of this website is subject to our Privacy Policy, Terms of Use, and Guidelines.